Inkluderingsmidler i
Kattem Fotball


Alle medlemmer i klubben kan søke om Inkluderingsmidler.
Dette er midler vi har fått fra kommunen som skal gå til å hjelpe de som trenger ekstra støtte til nødvendig fotballutstyr, cuper og reisecuper.
Det kan søkes om støtte på opp til 500 kr.

  

For Kattem fotball er det Anette Solstad som er kontaktperson.

Søknad om midler skal sendes fortløpende til henne på mail: solstad19@hotmail.com

Levert av