Årsmøte

Årsmøte Kattem IL FK 15.juni kl. kl.19:00 – Storstua, Klubbhuset på Åsheim Agenda: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Behandle innkomne saker Vedta idrettslagets budsjett Informasjon til årsmøtet om pågående prosess