Kontaktinfo Gutter 2005

Trenere:
Raymond Lorentsen
Steinar Aa 
John Kristian Schjølberg Leinan

Oppmann:
Jørn Gudbrandsen

Tiltaksansvarlig:
Marte Linberg

Økonomiansvarlig:
Jørn Gudbrandsen Levert av