Oppsett kattem Cup 2017

Da er oppsettet for årets Kattem Cup er klart...

30.08.2017

 

Årsmøte 2017

Husk årsmøte 29. mars klokken 1900.

24.03.2017

 

Vår nye klubbkatalog 2017

Vi gleder oss til årets fotballsesong - og butikken er full av sesongens nyheter

21.03.2017

 

Dommeransvarlig

Klubben trenger nå en ny person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere

16.03.2017

 

Klubbhuset. Arbeidet går fremover!

Det legges ned mye jobb og stor innsats fra den flotte dugnadsgjengen som stiller opp for klubben når det nye klubbhuset skal ferdigstilles!

08.03.2017

 

Klubbhuset

Status og Info

21.02.2017

 

Årsmøte Kattem IL Fotball 2017

Innkalling til Årsmøte

21.02.2017

 

Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte

03.10.2016

 

Klubbhus

Kjøpte barnehagen for fem kroner – nå blir den klubbhus

01.09.2016

 

Breddeklubber fikk 25.000,-

Fire klubber fikk penger av Rosenborg og COOP Midt-Norge.

10.05.2016

 

Kampklare Kattem-Spillere på Grønnt dekke.

Fotballsesongen er godt i gang. Og gressmattene er grønnere enn på lenge. I Trondheim er de faktisk grønne hele vinteren igjennom. Kunstgressløftet har gitt nye dimensjoner til fotballen

02.05.2016

 

Årsmøte i Kattem IL Allianse

Innkalling til Årsmøte i Kattem IL Allianse.

29.03.2016

 

Ny hjemmeside

Vi har idag lansert ny hjemmeside i Kattem IL Fotball

03.12.2015

 

Etterlysning

Vi ønsker flere bidragsytere

02.12.2015

 

Ny Daglig Leder Kattem Fotball

Vi ønsker med dette å informere om at vi har ansatt ny Daglig leder i Kattem Fotball.

09.11.2015

 

Kjempeinnsats av Gutter 03

Det er ikke bare på banen vårt Gutter 03-lag gjør det bra. Laget har nå arrangert flaskeinnsamling og fått inn over 7000 kroner til kjøp av andeler i vår nye flotte 9erbane. I tillegg har foreldre på laget kjøpt andeler, slik at laget samlet har kjøpt 29 andeler i vår nye bane

06.10.2015

 

Oppdatert hallvaktliste for 2015 / 2016

Kattem fotball har vakt i Åsheimhallen alle ettermiddager (fom mandag tom torsdag) i uka. (Kattem Håndball har vakt i helgene). Dette gir gode inntekter til klubben! Dugnaden organiseres via tiltaksansvarlige i de forskjellige lagene.

03.09.2015

AKTIVITETSAVGIFT - Kattem IL Fotballklubb

RETNINGSLINJER FOR INNKREVING

  1. Årsavgift forfaller i to terminer. Første termin forfaller 31.01 for lag som har vintertrening og 31.3 for lag som ikke har vintertrening. Andre termin forfaller 15.08 for alle lag.
  2. Spillere som melder seg inn i klubben før 1. juni betaler full årsavgift. Innmeldte spillere etter 1. oktober betaler ingen avgift i innmeldingsåret. Mellom 1. juni og 1. oktober betales halv avgift. Spillere som slutter får ikke refundert noe av aktivitetsavgiften.
  3. Dersom tre eller flere familiemedlemmer er aktive i Kattem IL Fotballklubb, betaler familien bare for de to med høyest avgift. Medlemmene må selv melde fra om dette til klubbens styre.
  4. Spillere i familier med svak betalingsevne kan helt eller delvis fritas for aktivitetsavgift. Søknad om fritak eller redusert avgift sendes til styreleder.
  5. Trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke for aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht pkt 4.
  6. Barn av trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke for aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht pkt 4.
  7. Oppmann har ansvar for å levere oversikter over aktive spillere på sitt lag til klubbens styre innen de frister som styret setter.
  8. Spillere som ikke har betalt aktivitetsavgift for inneværende semester eller skylder avgift fra tidligere år, skal ikke gis adgang til å delta på trening eller kamp (gjelder også cuper) før dette er betalt eller fritak er innvilget ihht pkt 4. Styret skal jevnlig informere oppmann om hvilke spillere som ikke har betalt og således ikke kan delta i kamp og trening.
  9. Spillere betaler den aktivitetsavgift som er vedtatt for det laget spilleren tilhører aldersmessig. Spillere som permanent er flyttet opp i en høyere klasse, betaler imidlertid for den høyere klassen.

Avdeling

Avgift

 

Fødselsår

Antall terminer

Menn senior

5600

---

2

Kvinner senior

3000

---

2

Menn Veteran

2400

---

2

Veteran kun trening

1100

 

2

G19/J19

5000

1998-2000 

2

G16/J15/J17/G15

4500

2001-2002

2

G14/J14

3800

2003

2

G13/J13

3800

2004

2

G12/J12

2800

2005

2

G11/J11

2800

2006

2

5'er fotball (tom G/J10)

1900

t.o.m 2007

2

I tillegg til disse satsene tilkommer det kr 50 pr. termin i fakturagebyr.
Medlemsavgiften kr 100,- faktureres i tillegg på første termin i året.

Levert av