AKTIVITETSAVGIFT - Kattem IL Fotballklubb

RETNINGSLINJER FOR INNKREVING

  1. Årsavgift forfaller i to terminer. Første termin forfaller 31.01 for lag som har vintertrening og 31.3 for lag som ikke har vintertrening. Andre termin forfaller 15.08 for alle lag.
  2. Spillere som melder seg inn i klubben før 1. juni betaler full årsavgift. Innmeldte spillere etter 1. oktober betaler ingen avgift i innmeldingsåret. Mellom 1. juni og 1. oktober betales halv avgift. Spillere som slutter får ikke refundert noe av aktivitetsavgiften.
  3. Dersom tre eller flere familiemedlemmer er aktive i Kattem IL Fotballklubb, betaler familien bare for de to med høyest avgift. Medlemmene må selv melde fra om dette til klubbens styre.
  4. Spillere i familier med svak betalingsevne kan helt eller delvis fritas for aktivitetsavgift. Søknad om fritak eller redusert avgift sendes til styreleder.
  5. Trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke for aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht pkt 4.
  6. Barn av trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke for aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht pkt 4.
  7. Oppmann har ansvar for å levere oversikter over aktive spillere på sitt lag til klubbens styre innen de frister som styret setter.
  8. Spillere som ikke har betalt aktivitetsavgift for inneværende semester eller skylder avgift fra tidligere år, skal ikke gis adgang til å delta på trening eller kamp (gjelder også cuper) før dette er betalt eller fritak er innvilget ihht pkt 4. Styret skal jevnlig informere oppmann om hvilke spillere som ikke har betalt og således ikke kan delta i kamp og trening.
  9. Spillere betaler den aktivitetsavgift som er vedtatt for det laget spilleren tilhører aldersmessig. Spillere som permanent er flyttet opp i en høyere klasse, betaler imidlertid for den høyere klassen.

Avdeling

Avgift pr år

 

Fødselsår

Antall terminer

Menn senior

4500

---

2

Kvinner senior

4500

---

2

Menn Veteran

2400

---

2

Veteran kun trening

1600

 

2

G 19 år

4500

1999-2002

2

G 16 år, G/J 15 år

4500

2003-2004

2

G/J 14 år

3800

2005

2

G/J 13 år

3800

2006

2

G/J 12 år

2800

2007

2

G/J 11 år

2800

2008

2

tom G/J 10 år

1900

t.o.m 2009

2

- I tillegg til disse satsene tilkommer det kr 50 pr. termin i fakturagebyr.
- Medlemsavgiften kr 100,- faktureres i tillegg på første termin i året.

Levert av