Årsmøte i Kattem IL FK – 9. juni 2020

Til medlemmene i Kattem IL FK

På grunn av koronasituasjonen ga Norges idrettsforbund dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars.

Styret har nå besluttet at årsmøtet i Kattem IL FK blir tirsdag den 09.06 kl.19.00-21.00 i Klubbhuset vårt.

Eventuelle saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.05.2020, ved Styreleder Frode Rømo leder@katem-fotball.no / post@kattem-fotball.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider: www.kattem-fotball.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 6.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus