Årsmøte i Kattem IL FK – 15. juni 2021

Årsmøte Kattem IL FK 15.juni kl. kl.19:00 – Storstua, Klubbhuset på Åsheim

Agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne saker
  7. Vedta idrettslagets budsjett
  8. Informasjon til årsmøtet om pågående prosess med Heimdal FK
  9. Valg

Frist for innkomne forslag settes til 8.juni. Sakspapirene vil gjøres tilgjengelig så snart styret mottar revidert regnskap for 2020.

Vi må ta forbehold om gjennomføringen kan bli i praksis, ut fra hvordan koronasituasjonen utvikler seg fram til 15.juni.

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus