Innkalling til Årsmøte i Kattem IL Fotball

Onsdag 21. Mars 2018, klokken 1900

Kattem Fotball Klubbhus, Myrstadvegen 3

 

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet må sendes til styret i Kattem IL Fotball innen 7. Mars. Saker kan sendes til post@kattem-fotball.no

 

Agenda:

  1. Godkjenning av Stemmeberettigede

  2. Godkjenne agenda, innkalling og saksliste

  3. Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll

  4. Behandle Årsmeldingen

  5. Regnskap 2017

  6. Innkomne forslag

  7. Fastsette medlems kontingent for 2018

  8. 1.     Vedta grunnlag om sportslig samarbeid med Heimdal FK

  9. Vedta Budsjett 2018

  10. Valg av styre for 2018

Alle årsmøtepapirene vil være tilgjengelig senest 14 mars.

 

Velkommen til Årsmøte 2017

Styret

Levert av