Oppsett kattem Cup 2017

Da er oppsettet for årets Kattem Cup er klart...

30.08.2017

 

Årsmøte 2017

Husk årsmøte 29. mars klokken 1900.

24.03.2017

 

Vår nye klubbkatalog 2017

Vi gleder oss til årets fotballsesong - og butikken er full av sesongens nyheter

21.03.2017

 

Dommeransvarlig

Klubben trenger nå en ny person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere

16.03.2017

 

Klubbhuset. Arbeidet går fremover!

Det legges ned mye jobb og stor innsats fra den flotte dugnadsgjengen som stiller opp for klubben når det nye klubbhuset skal ferdigstilles!

08.03.2017

 

Klubbhuset

Status og Info

21.02.2017

 

Årsmøte Kattem IL Fotball 2017

Innkalling til Årsmøte

21.02.2017

 

Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte

03.10.2016

 

Klubbhus

Kjøpte barnehagen for fem kroner – nå blir den klubbhus

01.09.2016

 

Breddeklubber fikk 25.000,-

Fire klubber fikk penger av Rosenborg og COOP Midt-Norge.

10.05.2016

 

Kampklare Kattem-Spillere på Grønnt dekke.

Fotballsesongen er godt i gang. Og gressmattene er grønnere enn på lenge. I Trondheim er de faktisk grønne hele vinteren igjennom. Kunstgressløftet har gitt nye dimensjoner til fotballen

02.05.2016

 

Årsmøte i Kattem IL Allianse

Innkalling til Årsmøte i Kattem IL Allianse.

29.03.2016

 

Ny hjemmeside

Vi har idag lansert ny hjemmeside i Kattem IL Fotball

03.12.2015

 

Etterlysning

Vi ønsker flere bidragsytere

02.12.2015

 

Ny Daglig Leder Kattem Fotball

Vi ønsker med dette å informere om at vi har ansatt ny Daglig leder i Kattem Fotball.

09.11.2015

 

Kjempeinnsats av Gutter 03

Det er ikke bare på banen vårt Gutter 03-lag gjør det bra. Laget har nå arrangert flaskeinnsamling og fått inn over 7000 kroner til kjøp av andeler i vår nye flotte 9erbane. I tillegg har foreldre på laget kjøpt andeler, slik at laget samlet har kjøpt 29 andeler i vår nye bane

06.10.2015

 

Oppdatert hallvaktliste for 2015 / 2016

Kattem fotball har vakt i Åsheimhallen alle ettermiddager (fom mandag tom torsdag) i uka. (Kattem Håndball har vakt i helgene). Dette gir gode inntekter til klubben! Dugnaden organiseres via tiltaksansvarlige i de forskjellige lagene.

03.09.2015

Dommeransvarlig – Kattem IL Fotball - noe for deg ?

Klubben trenger nå en ny person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere.


Dommeransvarlig sine oppgaver vil være :

  • God kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, styre og administrasjon.
  • Hovedansvar sammen med styret for å rekruttere, og beholde, nok dommere i forhold til antall lag.
  • Sørge for at det blir lagt til rette for og gjennomført dommerkurs for de som ønsker det, samt påse at disse blir fulgt opp og veiledet i etterkant. Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart, hvor det også skal være fokus på rekruttering av jenter.
  • Har ansvaret for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. F.eks gjennom rekruttdommerkurs.
  • Sette opp dommere i de hjemmekampene kretsen ikke stiller med dommer, samt sonekvelder.
  • Være behjelpelig med å sette opp dommere til treningskamper ved behov, og være et naturlig kontaktpunkt i klubben for alle dommerrelaterte spørsmål.
  • Har ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
  • Har ansvar for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
  • Legge til rette for treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleirer.  Se kretsens hjemmesider for mer info.

 
Høres dette spennende ut ? Eller kjenner du noen som kan tenke seg detet ?
Ta kontakt med klubben på tlf: 485 00 440 eller pr e-post: post@kattem-fotball.no J

Levert av