Innkalling til Årsmøte i Kattem IL Fotball

Torsdag Onsdag 29. Mars 2017, klokken 1900

Klubblokalet i Gulvspurvveien 33

 

Saker som ønskes tatt opp i Årsmøte må sendes til styret i Kattem IL Fotball innen 15 Mars. Saker kan sendes til post@kattem-fotball.no

 

Agenda:

  1. Godkjenning av Stemmeberettigede

  2. Godkjenne agenda, innkalling og saksliste

  3. Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll

  4. Behandle Årsmeldingen

  5. Regnskap 2016

  6. Innkomne forslag

  7. Fastsette medlems kontingent for 2017

  8. Vedta Budsjett 2017

  9. Valg

Alle årsmøte papirene vil være tilgjengelig senest 22 mars.

 

Velkommen til Årsmøte 2017

Styret

 

 

 

 

 

                                                                               

Levert av