Klubbhuset

Kattem IL Fotball har fått sitt nye klubbhus på plass ved Åsheimbanen. Siden klubbens historie tok til i oktober 1979 har det vært gjort mye godt arbeid.  Det har gått med utallige timer og mengder med positiv energi fra mange ildsjeler opp gjennom årene.

Til tross for dette har vi ikke fått et eget klubbhus på plass før nå, og det til tross for at vi egentlig ikke har råd til det…

Jeg sier egentlig fordi vi ikke hadde kunnet bygge et klubbhus fra bunnen av om vi skulle satt det opp som nybygg,. Klubbhuset vårt er nemlig en åtte år gammel barnehage på over 450 m2, kjøpt av Trondheim kommune for 5 kroner!

 

 

Selvsagt vil sluttsummen bli langt høyere enn dette innen huset står bruksklart, da vi har måttet betale for frakt, ny grunnmur, demontering og montering, vann, elektrisitet og helt eller delvis ny innredning. -Likevel er innsparingen i forhold til vårt tidligere prosjekterte klubbhus til mellom åtte og ni millioner kroner formidabel!

 

Klubbhuset vil være en fantastisk mulighet for alle i klubben vår, og også for andre i nærmiljøet. Jentene og guttene i klubben får et samlingssted, et åpent hus der det er liv og miljø. De får garderobeanlegg i huset, med banen rett utenfor. Trenerne får eget trenerrom der man kan utveksle erfaringer, eller bare være sosiale med kolleger. Huset får en festsal på nær 200 m2 med stort kjøkken i tilknytning. Dette vil kunne brukes til møtevirksomhet, sosiale arrangementer internt, eller til utleie ved konfirmasjoner og bursdager og lignende. Klubbhuset vil generere aktivitet, miljø og engasjement ved at klubbtilhørighet og identitet blir styrket.

 

Det nærmer seg vår, og med våren en ny sesong. Vi i styret i Kattem IL Fotball ønsker å ferdigstille klubbhuset slik at det er bruksklart til senest 1. mai og vil jobbe for å lykkes med det. Det gjenstår fremdeles mye jobb , og i øyeblikket er det en dugnadsgjeng som består av fagfolk med tilknytning til klubben som jobber hver kveld.

For at disse fagfolkene skal kunne jobbe effektivt og vi skal klare å få klubbhuset ferdig , er klubben avhengig av dugnadsinnsats fra lagene. Vi ønsker at foreldre fra hvert lag i klubben på omgang skal bidra med det de kan; enten det er å være håndlangere eller det er å koke kaffe og ha med en skuffkake til arbeidsfolket.

 Alle tiltaksansvarlige får oversendt en turnus for når lagene forventes å stille til dugnad, og det blir snakk om å stille minimum 2 foreldre til dugnad i minst 2 timer fra klokken 18-20 hver kveld den uka laget har dugnadsansvaret.  Når det er sagt; det er ikke noe i veien for at de som ønsker det kan komme og hjelpe til hvilken dag som helst. Og skulle det være noen håndverkere  blant dere foreldre; ethvert bidrag vil bli satt umåtelig stor pris på! –Sammenligner vi med kostnaden ved å hyre et firma er innsparelsen utrolig viktig for oss. Klarer vi dette på dugnadsinnsats, sparer vi klubben for utgifter på mellom 300 og 500 tusen kroner!

 

 

”Vi tar vare på alle”. –Dette er verdigrunnlaget til Kattem il Fotball.

Klubbhuset bygger seg ikke selv. Det er vi som må gjøre det. Hjelp oss til å ferdigstille  klubbhuset, og bidra til miljøet og aktiviteten i klubben!

 

Med hilsen, Styret i Kattem IL Fotball.

Levert av