Minner om årsmøte Onsdag 29. mars klokken 1900 i Klubblokalet i Gulspurvveien 33

.


Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenne agenda, innkalling og saksliste
 3. Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsberetningen
 5. Regnskap for 2016
 6. Innkomne forslag :
  • Innsendt sak ang dugnadsbelastning i Kattem IL FK.
  • Spørsmål rundt økonomi bredde vs seniornivå
 7. Fastsette aktivitetsavgift for 2017
 8. Vedta budsjett for 2017
 9. Valg av styre for 2017

Ønsker du kopi av årsmøtedokumentene, kan disse sendes ut ved en forespørsel på mail post@kattem-fotball.no

Styret

Levert av