Minner om årsmøte 10 april kl 20.00 i Klubbhuset

Sak 19/19: Årsmøte 2019 10.april

Saksliste
1. Godkjenning av Stemmeberettigede
2. Godkjenne agenda, innkalling og saksliste
3. Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll
4. Behandle Årsmeldingen
5. Regnskap 2018
6. Innkomne forslag
7. Fastsette medlems kontingent for 2019
8. Vedta Budsjett 2019
9. Valg av styre for 2019

.


 


Styret

Levert av