Oppsett kattem Cup 2017

Da er oppsettet for årets Kattem Cup er klart...

30.08.2017

 

Årsmøte 2017

Husk årsmøte 29. mars klokken 1900.

24.03.2017

 

Vår nye klubbkatalog 2017

Vi gleder oss til årets fotballsesong - og butikken er full av sesongens nyheter

21.03.2017

 

Dommeransvarlig

Klubben trenger nå en ny person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere

16.03.2017

 

Klubbhuset. Arbeidet går fremover!

Det legges ned mye jobb og stor innsats fra den flotte dugnadsgjengen som stiller opp for klubben når det nye klubbhuset skal ferdigstilles!

08.03.2017

 

Klubbhuset

Status og Info

21.02.2017

 

Årsmøte Kattem IL Fotball 2017

Innkalling til Årsmøte

21.02.2017

 

Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte

03.10.2016

 

Klubbhus

Kjøpte barnehagen for fem kroner – nå blir den klubbhus

01.09.2016

 

Breddeklubber fikk 25.000,-

Fire klubber fikk penger av Rosenborg og COOP Midt-Norge.

10.05.2016

 

Kampklare Kattem-Spillere på Grønnt dekke.

Fotballsesongen er godt i gang. Og gressmattene er grønnere enn på lenge. I Trondheim er de faktisk grønne hele vinteren igjennom. Kunstgressløftet har gitt nye dimensjoner til fotballen

02.05.2016

 

Årsmøte i Kattem IL Allianse

Innkalling til Årsmøte i Kattem IL Allianse.

29.03.2016

 

Ny hjemmeside

Vi har idag lansert ny hjemmeside i Kattem IL Fotball

03.12.2015

 

Etterlysning

Vi ønsker flere bidragsytere

02.12.2015

 

Ny Daglig Leder Kattem Fotball

Vi ønsker med dette å informere om at vi har ansatt ny Daglig leder i Kattem Fotball.

09.11.2015

 

Kjempeinnsats av Gutter 03

Det er ikke bare på banen vårt Gutter 03-lag gjør det bra. Laget har nå arrangert flaskeinnsamling og fått inn over 7000 kroner til kjøp av andeler i vår nye flotte 9erbane. I tillegg har foreldre på laget kjøpt andeler, slik at laget samlet har kjøpt 29 andeler i vår nye bane

06.10.2015

 

Oppdatert hallvaktliste for 2015 / 2016

Kattem fotball har vakt i Åsheimhallen alle ettermiddager (fom mandag tom torsdag) i uka. (Kattem Håndball har vakt i helgene). Dette gir gode inntekter til klubben! Dugnaden organiseres via tiltaksansvarlige i de forskjellige lagene.

03.09.2015

Fotball og alkohol

Styret i Kattem IL Fotball ønsker å legge retningslinjer for temaet «Fotball og alkohol» og støtter seg til Norges Fotballforbunds (NFF) prinsipper.

NFF arbeider for et fotballmiljø som er et trygt og godt sted å være for barn og unge. Fravær av alkohol er en del av et godt fotballmiljø, og NFF har klare retningslinjer om at «miljøet i aldersbestemte klasser er helt alkoholfritt». NFF mener fotballen bør være en av de alkoholfrie sonene i tilværelsen. Det som står på denne siden er klippet fra NFF og skal derfor også være Kattem IL Fotballs følgesnor.  Det er en nulltoleranse for alkohol i klubben. Klubben har et ansvar overfor foresatte og foreldre.  Trenere og ledere er rollemodeller og vil sette standarden for ungdommene. Spillere i aldersbestemte klasser skal derfor møte et fullstendig alkoholfritt miljø.Det betyr at barn og ungdom ikke skal se trenere eller voksne ledsager drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelse med reiser, turneringer eller andre idrettsarrangementer. En sentral oppgave for fotballedere er å bidra til at det blir lettere for ungdom å velge bort alkohol i klubbsammenheng. Her vil du med ditt eksempel sette en viktig standard for ungdommene.

Fem hovedargument for fravær av alkohol i klubbsammenheng

Det er fem hovedargument for at alkohol må bort fra klubbsammenheng i de aldersbestemte klasser:

Det miljømessige: I kraft av sin størrelse er fotballen en av samfunnets viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet.

Det sosiale: I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler; et "fuktig" fotballmiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse to gruppene skal fotballen være et fristed.

Det sportslige: Det er godt dokumentert at alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater. Det reduserer også aktivitetens egen opplevelsesverdi.

Den samfunnsmessige anseelse: Det offentlige støtter fotballen utfra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale.

Sikkerheten: Det er en meget stor tillitserklæring at hundretusenvis av foreldre overlater ansvaret for sine unger til klubbene, i kortere eller lengre perioder. Berusete ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

Retningslinjer for Kattem IL Fotball:

Fravær av alkohol skal etableres som noe underforstått og selvsagt for aldersbestemte lag tilknyttet klubben i følgende sammenhenger:

På hele reisen under turnering og bortekamper. Det vil si fra spillere, trenere og ledere går på bussen/reisetransporten på hjemstedet til de igjen er tilbake på hjemstedet.

48 timer i forkant av alle kamper.
I garderoben etter hjemmekamper.
På alle klubbarrangement hvor lag deltar.

Alle trenere, ledere og voksenpersoner som har eller tar formelt eller uformelt ansvar i Kattem IL Fotball må fra nå av ha lest dette skrivet og følge de retningslinjer som står her.

Styret i Kattem Fotball, September 2013

Levert av