Fotball og alkohol

Styret i Kattem IL Fotball ønsker å legge retningslinjer for temaet «Fotball og alkohol» og støtter seg til Norges Fotballforbunds (NFF) prinsipper.

 NFF arbeider for et fotballmiljø som er et trygt og godt sted å være for barn og unge. Fravær av alkohol er en del av et godt fotballmiljø, og NFF har klare retningslinjer om at «miljøet i aldersbestemte klasser er helt alkoholfritt». NFF mener fotballen bør være en av de alkoholfrie sonene i tilværelsen. Det som står på denne siden er klippet fra NFF og skal derfor også være Kattem IL Fotballs følgesnor.  Det er en nulltoleranse for alkohol i klubben. Klubben har et ansvar overfor foresatte og foreldre.  Trenere og ledere er rollemodeller og vil sette standarden for ungdommene. Spillere i aldersbestemte klasser skal derfor møte et fullstendig alkoholfritt miljø.

Det betyr at barn og ungdom ikke skal se trenere eller voksne ledsager drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelse med reiser, turneringer eller andre idrettsarrangementer. En sentral oppgave for fotballedere er å bidra til at det blir lettere for ungdom å velge bort alkohol i klubbsammenheng. Her vil du med ditt eksempel sette en viktig standard for ungdommene.

Fem hovedargument for fravær av alkohol i klubbsammenheng

Det er fem hovedargument for at alkohol må bort fra klubbsammenheng i de aldersbestemte klasser:

Det miljømessige: I kraft av sin størrelse er fotballen en av samfunnets viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet.

Det sosiale: I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler; et "fuktig" fotballmiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse to gruppene skal fotballen være et fristed.

Det sportslige: Det er godt dokumentert at alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater. Det reduserer også aktivitetens egen opplevelsesverdi.

Den samfunnsmessige anseelse: Det offentlige støtter fotballen utfra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale.

Sikkerheten: Det er en meget stor tillitserklæring at hundretusenvis av foreldre overlater ansvaret for sine unger til klubbene, i kortere eller lengre perioder. Berusete ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

Retningslinjer for Kattem IL Fotball:

Fravær av alkohol skal etableres som noe underforstått og selvsagt for aldersbestemte lag tilknyttet klubben i følgende sammenhenger:

På hele reisen under turnering og bortekamper :Det vil si fra spillere, trenere og ledere går på bussen/reisetransporten på hjemstedet til de igjen er tilbake på hjemstedet.

48 timer i forkant av alle kamper.
I garderoben etter hjemmekamper.
På alle klubbarrangement hvor lag deltar.

Alle trenere, ledere og voksenpersoner som har eller tar formelt eller uformelt ansvar i Kattem IL Fotball må fra nå av ha lest dette skrivet og følge de retningslinjer som står her.

Styret i Kattem Fotball, September 2013

Levert av