Alle medlemmer i klubben kan søke om Inkluderingsmidler. Dette er midler vi har fått fra kommunen som skal gå til å hjelpe de som trenger ekstra støtte til nødvendig fotballutstyr, cuper og reisecuper. Det kan søkes om støtte på opp til 500 kr.

For Kattem fotball er det Anette Solstad som er kontaktperson.
Søknad om midler skal sendes fortløpende til henne på epost solstad19@hotmail.com

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus