Kontaktinfo Kattem Jenter 2008

Trenere:

Arild Overvik
Morten Sundnes
Kenneth Munkvold  
Kjell Arne Hansen
Roger Søbstad

Tiltaksansvarlig:
Gjertrud Holst Breivold

Oppmann/Økonomi
Marit Nervik

 

Levert av