Klubbens historie

Kattem IL ble stiftet 26. oktober 1979. Det har hele tiden vært et fleridrettslag med variable antall idretter. På årsmøtet 1981 ble det vedtatt å opprette egen alpingruppe. I 1985 ble den vedtatt nedlagt. Trimgruppa ble etablert som egen gruppe i 1984. Denne ble lagt ned i 2001. Allidrett ble etablert som egen avdeling i 1987.

I 2001 ble det vedtatt å etablere egen avdeling for ishockey. Denne ble lagt ned som egen avdeling i 2004. 

Langrenn, håndball og fotball har vært egne avdelinger i Kattem fra starten i 1979. I 2009 ble langrennsavdelingen lagt ned etter at det en tid hadde vært problemer med å få med nok tillitsvalgte.

Klubblokalet i Gulspurvveien ble innredet i 1984, og har siden vært kontorer, lager og møtelokaler for Kattem IL  

I 1981 ble den første fotballbanen sør for daværende Åsheim ungdomskole ferdigstilt etter omfattende dugnad. I 1984 bygde kommunen en ny større grusbane vest for daværende Åsheim Ungdomsskole. Samme år ble lysløypa i Svartdalen tatt i bruk.

I 2005 ble både Åsheimhallen og Åsheimbanen (med kunstgress og undervarme) tatt i bruk. Varmeanlegget er Kattem ILs eiendom.

I 2004 rykket Kattem IL opp i Toppserien for fotball kvinner. Til sammen spilte Kattem seks sesonger i øverste divisjon for kvinner.

I 2006 rykket Kattem IL opp i 3. divisjon for fotball menn. De spiller i 2013 i 4 divisjon.

Kattem fotball
Fra 2013 er Kattem Fotball en breddeklubb. Fotballavdelingen er inndelt i to avdelinger. Barnefotball – for de fra 6 til 10, Breddefotball – for de fra 11 og oppover. Totalt er det ca 450 spillere i aktivitet i Kattem Fotball.

Levert av