Leiekontrakt/Ordensregler for Storstua Kattem Fotball

Leieavtalen er først bekreftet når klubben har mottatt signert kontrakt, og avtalt leiesum er innbetalt til kontonummer: 4230 58 03744

Avbestillingsfrist: 4 uker før avtalt leietidspunkt. Senere enn dette refunderes kun 50 % av beløpet. Ved avbestilling 1 uke eller mindre før planlagt leietidspunkt, refunderes kun 25% av beløpet.

 

Avtalt leieperiode:

 

Avtalt leiesum:

 

Ansvarlig leietaker (Blokkbokstaver):__________________________

 

Ansvarlig leietaker (Signatur):________________________________

 

Ordensregler for Storstua til Kattem Fotball:

 • Alle arrangementer i Storstua skal foregå i ordnede former - husk at dette er et klubbhus og det kan være barn i området både tidlig og sent.

 • Etter kl 23.00 skal all aktivitet foregå innendørs, og det skal ikke høres støy fra utsiden av huset. Arrangementet skal avsluttes i sin helhet senest kl 02.00.

 • Leietaker må gjøre seg kjent med brannslukningsutstyr og nødutganger

 • Alt servise skal vaskes og settes på plass i skap ved endt leieperiode

 • Tøm kjøleskap og fjern all medbrakt mat ved endt leieperiode.

 • Steamer må tømmes og slås av før man forlater lokalet om kvelden.

 • Se kart for hvordan lokalet skal se ut når man forlater lokalet, bord og stoler utover dette tørkes av, stables og settes på plass.

 • Gulvflatene kostes og klargjøres for vask

 • Alt søppel samles i søppelsekker, og plasseres i yttergang

 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for inventaret i klubbhuset i leieperioden, og må erstatte evt skader på løsøre og inventar.

 • Skader som oppdages ved leieovertagelse må meldes inn før lokalet tas i bruk

 • Det skal være ryddet på utsiden av huset før man forlater lokalet for kvelden. Innsiden skal som hovedregel være ryddet og klart for vask kl 10.00 neste dag.

Levert av