Oppsett kattem Cup 2017

Da er oppsettet for årets Kattem Cup er klart...

30.08.2017

 

Årsmøte 2017

Husk årsmøte 29. mars klokken 1900.

24.03.2017

 

Vår nye klubbkatalog 2017

Vi gleder oss til årets fotballsesong - og butikken er full av sesongens nyheter

21.03.2017

 

Dommeransvarlig

Klubben trenger nå en ny person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere

16.03.2017

 

Klubbhuset. Arbeidet går fremover!

Det legges ned mye jobb og stor innsats fra den flotte dugnadsgjengen som stiller opp for klubben når det nye klubbhuset skal ferdigstilles!

08.03.2017

 

Klubbhuset

Status og Info

21.02.2017

 

Årsmøte Kattem IL Fotball 2017

Innkalling til Årsmøte

21.02.2017

 

Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte

03.10.2016

 

Klubbhus

Kjøpte barnehagen for fem kroner – nå blir den klubbhus

01.09.2016

 

Breddeklubber fikk 25.000,-

Fire klubber fikk penger av Rosenborg og COOP Midt-Norge.

10.05.2016

 

Kampklare Kattem-Spillere på Grønnt dekke.

Fotballsesongen er godt i gang. Og gressmattene er grønnere enn på lenge. I Trondheim er de faktisk grønne hele vinteren igjennom. Kunstgressløftet har gitt nye dimensjoner til fotballen

02.05.2016

 

Årsmøte i Kattem IL Allianse

Innkalling til Årsmøte i Kattem IL Allianse.

29.03.2016

 

Ny hjemmeside

Vi har idag lansert ny hjemmeside i Kattem IL Fotball

03.12.2015

 

Etterlysning

Vi ønsker flere bidragsytere

02.12.2015

 

Ny Daglig Leder Kattem Fotball

Vi ønsker med dette å informere om at vi har ansatt ny Daglig leder i Kattem Fotball.

09.11.2015

 

Kjempeinnsats av Gutter 03

Det er ikke bare på banen vårt Gutter 03-lag gjør det bra. Laget har nå arrangert flaskeinnsamling og fått inn over 7000 kroner til kjøp av andeler i vår nye flotte 9erbane. I tillegg har foreldre på laget kjøpt andeler, slik at laget samlet har kjøpt 29 andeler i vår nye bane

06.10.2015

 

Oppdatert hallvaktliste for 2015 / 2016

Kattem fotball har vakt i Åsheimhallen alle ettermiddager (fom mandag tom torsdag) i uka. (Kattem Håndball har vakt i helgene). Dette gir gode inntekter til klubben! Dugnaden organiseres via tiltaksansvarlige i de forskjellige lagene.

03.09.2015

Oppmann/tiltaksansvarlig

Oppgaver til oppmenn og tiltaksansvarlige

I lagsidretter for barn og ungdom er det vanlig at noen tar et administrativt ansvar for laget. Trenerne har normalt kun et sportslig ansvar. Nedenfor er det listet opp en del administrative oppgaver som normalt må løses. I Kattem IL Fotballklubb har vi nå i noen år hatt «tiltaksansvarlige» i tillegg til oppmenn. Grensegangene i fordelte arbeidsoppgaver er kanskje ikke de samme i alle lagene, men her er det listet de oppgaver klubben mener må løses av oppmenn og tiltaksansvarlige.

Oppmenn har oppgaver som :

 • Lagre og ajourføre lagsliste med navn, adresse, fødselsdato, tlf nr. og e-postadresse. Sende kopi til medlemsansvarlig i styret ved enhver endring, ( adresse, nye spillere og hvem som slutter ).
 • Å varsle spillere og trenere om kamp og treningsnekt når spillere ikke har betalt sin treningsavgift, informasjonen gis fra en ansvarlig i styret i klubben.
 • Fra det året spillere er 13 år skal spillere føres opp på kamprapport foran hver kamp. Kamprapport skal fylles ut i FIKS ( Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem ) Bruker og passord tildeles av sportslig leder i klubben.
 • Melde på laget til cuper og ordne det praktiske ved cupdeltagelsen.
 • På hjemmekamper sørge for å kvittere for betaling av dommere ( kiosken )

Tiltaksansvarlige har oppgaver som :

 • Fordele og ta ansvar for de dugnadsaktiviteter som laget skal delta på, for eksempel papirsalg, halldugnader osv.
 • Arrangere møter og sosiale tiltak for laget (samarbeide med foreldrene, deleger gjerne oppgaver)
 • Om det er behov - sørge for at det er transport / kjørelister for bortekamper

Felles ansvar

 • Ha kontroll på lagets bankkonto. Sørge for et enkelt regnskap som viser inn og utbetalinger – og at regnskapet legges frem på foreldremøte minimum en gang pr år.
 • Arrangere foreldremøter etter behov.
 • Være bindeledd mellom laget og klubben / styret i klubben.

 

Utstyr / drakter / påmelding cuper etc :

Klubben dekker drakter og baller ( 1 ball pr 2 spillere ). Det arrangeres et oppmanns / tiltaksansvarligmøte hver høst ( ca 15. november ) hvor lagets behov kartlegges for neste sesong. Laget dekker selv kjegler, vester, supplering av førstehjelpsutstyr, keeperhansker og påmeldingsavgifter til cuper. Dette finansieres ved at klubben tildeler de enkelte lag økonomi som følge av deltagelse på dugnad. Det er klubbens årsmøte som etter styrets anbefaling bestemmer nivå og omfang på lagenes betaling for dugnader.

Levert av