Oppsett kattem Cup 2017

Da er oppsettet for årets Kattem Cup er klart...

30.08.2017

 

Årsmøte 2017

Husk årsmøte 29. mars klokken 1900.

24.03.2017

 

Vår nye klubbkatalog 2017

Vi gleder oss til årets fotballsesong - og butikken er full av sesongens nyheter

21.03.2017

 

Dommeransvarlig

Klubben trenger nå en ny person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere

16.03.2017

 

Klubbhuset. Arbeidet går fremover!

Det legges ned mye jobb og stor innsats fra den flotte dugnadsgjengen som stiller opp for klubben når det nye klubbhuset skal ferdigstilles!

08.03.2017

 

Klubbhuset

Status og Info

21.02.2017

 

Årsmøte Kattem IL Fotball 2017

Innkalling til Årsmøte

21.02.2017

 

Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte

03.10.2016

 

Klubbhus

Kjøpte barnehagen for fem kroner – nå blir den klubbhus

01.09.2016

 

Breddeklubber fikk 25.000,-

Fire klubber fikk penger av Rosenborg og COOP Midt-Norge.

10.05.2016

 

Kampklare Kattem-Spillere på Grønnt dekke.

Fotballsesongen er godt i gang. Og gressmattene er grønnere enn på lenge. I Trondheim er de faktisk grønne hele vinteren igjennom. Kunstgressløftet har gitt nye dimensjoner til fotballen

02.05.2016

 

Årsmøte i Kattem IL Allianse

Innkalling til Årsmøte i Kattem IL Allianse.

29.03.2016

 

Ny hjemmeside

Vi har idag lansert ny hjemmeside i Kattem IL Fotball

03.12.2015

 

Etterlysning

Vi ønsker flere bidragsytere

02.12.2015

 

Ny Daglig Leder Kattem Fotball

Vi ønsker med dette å informere om at vi har ansatt ny Daglig leder i Kattem Fotball.

09.11.2015

 

Kjempeinnsats av Gutter 03

Det er ikke bare på banen vårt Gutter 03-lag gjør det bra. Laget har nå arrangert flaskeinnsamling og fått inn over 7000 kroner til kjøp av andeler i vår nye flotte 9erbane. I tillegg har foreldre på laget kjøpt andeler, slik at laget samlet har kjøpt 29 andeler i vår nye bane

06.10.2015

 

Oppdatert hallvaktliste for 2015 / 2016

Kattem fotball har vakt i Åsheimhallen alle ettermiddager (fom mandag tom torsdag) i uka. (Kattem Håndball har vakt i helgene). Dette gir gode inntekter til klubben! Dugnaden organiseres via tiltaksansvarlige i de forskjellige lagene.

03.09.2015

Politiattester


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve en begrenset politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Kattem IL Fotballklubb blir dette håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Vi ønsker dermed at alle trenere, oppmenn og tiltaksansvarlige, samt alle i styret og sportslig utvalg innhenter en slik politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Pål Sund
e-post: 
medlem@kattem-fotball.no
telefon: 96 04 54 64
eller hans stedfortreder: Henrik Hernes
e-post: 
post@kattem-fotball.no
telefon: 926 40 090

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Send e-post til medlem@kattem-fotball.no og be om en forhåndssignert bekreftelse på formål med politiattest. Skriv da hvilke rolle du har i klubben. Fyll inn resterende punkter i bekreftelsen (Navn, fødelsnummer og stillingsbeskrivelse). Denne scannes og benyttes som vedlegg ved søknad på politiet.no.
    Litt hjelp til utfylling: Stillingsbeskrivelse kan for eksempel være «Trener», «Oppmann» eller «Lagleder».

  2. Søker logger inn på følgende side: https://attest.politi.no/, med en av følgende påloggingsmuligheter: MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
    Følg anvisning på siden, velg «Frivillig organisasjon» både under Kategori og Formål. Legg ved den ferdig utfylte og signerte bekreftelse på formål dere har mottatt.

  3. Søker mottar attest i posten, denne forevises Pål Sund eller en annen person i styret i Kattem Fotball.

Kattem IL Fotballklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 

Levert av