Årsmøte i Kattem IL FK – 9. juni 2020

Til medlemmene i Kattem IL FK

På grunn av koronasituasjonen ga Norges idrettsforbund dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars.

Styret har nå besluttet at årsmøtet i Kattem IL FK blir tirsdag den 09.06 kl.19.00-21.00 i Klubbhuset vårt.

Eventuelle saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.05.2020, ved Styreleder Frode Rømo leder@katem-fotball.no / post@kattem-fotball.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 6.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Saksliste årsmøte – Kattem IL FK – 9.juni kl.19:00 – Klubbhuset:

 1. Godkjenning av Stemmeberettigede
 2. Godkjenne agenda, innkalling og saksliste
 3. Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll
 4. Behandle Årsmeldingen
 5. Regnskap 2019
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsette medlems kontingent for 2020
 8. Vedta Budsjett 2020
 9. Valg av styre for 2020

Sakspapirer deles ut på møtet, eventuelt kan tilsendes ved henvendelse til post@kattem-fotball.no

 • Årsberetning 2019
 • Regnskap 2019 inkl. Revisors beretning
 • Forslag Budsjett 2020
 • Forslag medlemskontingent 2020
 • Innstilling valgkomite

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus