Fotball og alkohol

Styret i Kattem IL Fotball ønsker å legge retningslinjer for temaet «Fotball og alkohol» og støtter seg til Norges Fotballforbunds (NFF) prinsipper.
NFF arbeider for et fotballmiljø som er et trygt og godt sted å være for barn og unge. Fravær av alkohol er en del av et godt fotballmiljø, og NFF har klare retningslinjer om at «miljøet i aldersbestemte klasser er helt alkoholfritt». NFF mener fotballen bør være en av de alkoholfrie sonene i tilværelsen. Det som står på denne siden er klippet fra NFF og skal derfor også være Kattem IL Fotballs følgesnor. Det er en nulltoleranse for alkohol i klubben. Klubben har et ansvar overfor foresatte og foreldre. Trenere og ledere er rollemodeller og vil sette standarden for ungdommene. Spillere i aldersbestemte klasser skal derfor møte et fullstendig alkoholfritt miljø.

Det betyr at barn og ungdom ikke skal se trenere eller voksne ledsager drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelse med reiser, turneringer eller andre idrettsarrangementer. En sentral oppgave for fotballedere er å bidra til at det blir lettere for ungdom å velge bort alkohol i klubbsammenheng. Her vil du med ditt eksempel sette en viktig standard for ungdommene.

Fem hovedargument for fravær av alkohol i klubbsammenheng

Det er fem hovedargument for at alkohol må bort fra klubbsammenheng i de aldersbestemte klasser:

Det miljømessige:
I kraft av sin størrelse er fotballen en av samfunnets viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet.

Det sosiale:
I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler; et «fuktig» fotballmiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse to gruppene skal fotballen være et fristed.

Det sportslige:
Det er godt dokumentert at alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater. Det reduserer også aktivitetens egen opplevelsesverdi.

Den samfunnsmessige anseelse:
Det offentlige støtter fotballen utfra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale.

Sikkerheten:
Det er en meget stor tillitserklæring at hundretusenvis av foreldre overlater ansvaret for sine unger til klubbene, i kortere eller lengre perioder. Berusete ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

 

Retningslinjer for Kattem IL Fotball:

Fravær av alkohol skal etableres som noe underforstått og selvsagt for aldersbestemte lag tilknyttet klubben i følgende sammenhenger:

På hele reisen under turnering og bortekamper:
Det vil si fra spillere, trenere og ledere går på bussen/reisetransporten på hjemstedet til de igjen er tilbake på hjemstedet.

  • 48 timer i forkant av alle kamper.
  • I garderoben etter hjemmekamper.
  • På alle klubbarrangement hvor lag deltar.

Alle trenere, ledere og voksenpersoner som har eller tar formelt eller uformelt ansvar i Kattem IL Fotball må fra nå av ha lest dette skrivet og følge de retningslinjer som står her.

Styret i Kattem Fotball, September 2013

E-post

post@kattem-fotball.no

Adresse

Kattem IL Fotballklubb
Postboks 290, Heimdal
7474 Trondheim.

Besøksadresse:
Klubbhuset
Myrstadvegen 5
7080 Heimdal

Telefon

+47 485 00 440

Stor takk til våre sponsorer