Kattem IL Fotballklubb

Kattem IL Fotballklubb er en breddeklubb lokalisert i bydelen Heimdal utenfor Trondheim. Aktiviteten er inndelt i BARNEFOTBALL, for de fra 6 til 12 år, UNGDOMSFOTBALL for de fra 13 til 19 år. Vi har også seniorlag for både kvinner og menn.

Klubbens historie

Kattem IL ble stiftet 26. oktober 1979. Det har hele tiden vært et fleridrettslag med variable antall idretter. På årsmøtet 1981 ble det vedtatt å opprette egen alpingruppe. I 1985 ble den vedtatt nedlagt. Trimgruppa ble etablert som egen gruppe i 1984. Denne ble lagt ned i 2001. Allidrett ble etablert som egen avdeling i 1987.

Langrenn, håndball og fotball har vært egne avdelinger i Kattem fra starten i 1979. I 2009 ble langrennsavdelingen lagt ned etter at det en tid hadde vært problemer med å få med nok tillitsvalgte.

Klubblokalet i Gulspurvveien ble innredet i 1984, og har vært kontorer, lager og møtelokaler for Kattem IL frem til 2017.

I 1981 ble den første fotballbanen sør for daværende Åsheim ungdomskole ferdigstilt etter omfattende dugnad. I 1984 bygde kommunen en ny større grusbane vest for daværende Åsheim Ungdomsskole. Samme år ble lysløypa i Svartdalen tatt i bruk.

I 2001 ble det vedtatt å etablere egen avdeling for ishockey. Denne ble lagt ned som egen avdeling i 2004.

I 2004 rykket Kattem IL opp i Toppserien for fotball kvinner. Til sammen spilte Kattem seks sesonger i øverste divisjon for kvinner.

I 2005 ble både Åsheimhallen og Åsheimbanen (med kunstgress og undervarme) tatt i bruk. Varmeanlegget er Kattem ILs eiendom.

I 2006 rykket Kattem IL opp i 3. divisjon for fotball menn. De spiller i 2013 i 4 divisjon.

Fra 2013 er Kattem Fotball en breddeklubb. Fotballavdelingen er inndelt i to avdelinger. Barnefotball – for de fra 6 til 10, Breddefotball – for de fra 11 og oppover. Totalt er det ca 450 spillere i aktivitet i Kattem Fotball.

I 2017 fikk Kattem IL Fotball endelig drømmen om sitt eget klubbhus på plass ved Åsheimbanen. Klubbhuset er medlemmenes hus, og det skal komme spillerne og miljøet og samholdet i klubben til gode. Styret i Kattem IL Fotball takker alle som gjorde en innsats for at klubbhuset ble til en realitet.

I februar 2020 ble vi endelig sertifisert som kvalitetsklubb. Dette er en anerkjennelse fra fotballforbundet om at vi har gjort veldig mye riktig i klubben de siste årene, og som videre i framtida forplikter oss på kvalitet i alle ledd i hverdagen vår.

E-post

post@kattem-fotball.no

Adresse

Kattem IL Fotballklubb
Postboks 290, Heimdal
7474 Trondheim.

Besøksadresse:
Klubbhuset
Myrstadvegen 5
7080 Heimdal

Telefon

+47 485 00 440

Stor takk til våre sponsorer