I lagsidretter for barn og ungdom er det vanlig at noen tar et administrativt ansvar for laget. Trenerne har normalt kun et sportslig ansvar. Nedenfor er det listet opp en del administrative oppgaver som normalt må løses. I Kattem IL Fotballklubb har vi nå i noen år hatt «tiltaksansvarlige» i tillegg til oppmenn. Grensegangene i fordelte arbeidsoppgaver er kanskje ikke de samme i alle lagene, men her er det listet de oppgaver klubben mener må løses av oppmenn og tiltaksansvarlige.

Oppmenn har oppgaver som:

 • Lagre og ajourføre lagsliste med navn, adresse, fødselsdato, tlf nr. og e-postadresse.
 • Sende kopi til medlemsansvarlig i styret ved enhver endring, ( adresse, nye spillere og hvem som slutter ).
 • Å varsle spillere og trenere om kamp og treningsnekt når spillere ikke har betalt sin treningsavgift, informasjonen gis fra en ansvarlig i styret i klubben.
 • Fra det året spillere er 13 år skal spillere føres opp på kamprapport foran hver kamp. -Kamprapport skal fylles ut i FIKS ( Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem ) -Bruker og passord tildeles av sportslig leder i klubben.
 • Melde på laget til cuper og ordne det praktiske ved cupdeltagelsen.
 • På hjemmekamper sørge for å kvittere for betaling av dommere ( kiosken )

Tiltaksansvarlige har oppgaver som:

 • Fordele og ta ansvar for de dugnadsaktiviteter som laget skal delta på, for eksempel papirsalg, halldugnader osv.
 • Arrangere møter og sosiale tiltak for laget (samarbeide med foreldrene, deleger gjerne oppgaver)
 • Om det er behov – sørge for at det er transport / kjørelister for bortekamper

Felles ansvar

 • Ha kontroll på lagets bankkonto. Sørge for et enkelt regnskap som viser inn og utbetalinger – og at regnskapet legges frem på foreldremøte minimum en gang pr år.
 • Arrangere foreldremøter etter behov.
 • Være bindeledd mellom laget og klubben / styret i klubben.

Utstyr / drakter / påmelding cuper etc:

Klubben dekker drakter og baller ( 1 ball pr 2 spillere ).
Det arrangeres et oppmanns / tiltaksansvarligmøte hver høst ( ca 15. november ) hvor lagets behov kartlegges for neste sesong. Laget dekker selv kjegler, vester, supplering av førstehjelpsutstyr, keeperhansker og påmeldingsavgifter til cuper. Dette finansieres ved at klubben tildeler de enkelte lag økonomi som følge av deltagelse på dugnad. Det er klubbens årsmøte som etter styrets anbefaling bestemmer nivå og omfang på lagenes betaling for dugnader.

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus