Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve en begrenset politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Kattem IL Fotballklubb blir dette håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Vi ønsker dermed at alle trenere, oppmenn og tiltaksansvarlige, samt alle i styret og sportslig utvalg innhenter en slik politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Marianne Spakmo
e-post: post@kattem-fotball.no
telefon: 485 00 440

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  • Send e-post til post@kattem-fotball.no og be om en forhåndssignert bekreftelse på formål med politiattest. Skriv da hvilke rolle du har i klubben. Fyll inn resterende punkter i bekreftelsen (Navn, fødelsnummer og stillingsbeskrivelse). Denne scannes og benyttes som vedlegg ved søknad på politiet.no.Litt hjelp til utfylling: Stillingsbeskrivelse kan for eksempel være «Trener», «Oppmann» eller «lagleder».
  • Søker logger inn på følgende side: https://attest.politi.no, med en av følgende påloggingsmuligheter: MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Følg anvisning på siden, velg «Frivillig organisasjon» både under Kategori og Formål. Legg ved den ferdig utfylte og signerte bekreftelse på formål dere har mottatt
  • Søker mottar attest i posten, denne forevises Pål Sund eller en annen person i styret i Kattem Fotball. Kattem IL Fotballklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

E-post

post@kattem-fotball.no

Adresse

Kattem IL Fotballklubb
Postboks 290, Heimdal
7474 Trondheim.

Besøksadresse:
Klubbhuset
Myrstadvegen 5
7080 Heimdal

Telefon

+47 485 00 440

Stor takk til våre sponsorer