Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve en begrenset politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Kattem IL Fotballklubb blir dette håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Vi ønsker dermed at alle trenere, oppmenn og tiltaksansvarlige, samt alle i styret og sportslig utvalg innhenter en slik politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Veronica Rae Svendsen

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Send e-post til post@kattem-fotball.no og be om en forhåndssignert bekreftelse på formål med politiattest. Skriv da hvilke rolle du har i klubben. Fyll inn resterende punkter i bekreftelsen (Navn, fødelsnummer og stillingsbeskrivelse). Denne scannes og benyttes som vedlegg ved søknad på politiet.no.
    Litt hjelp til utfylling: Stillingsbeskrivelse kan for eksempel være «Trener», «Oppmann» eller «lagleder».
  2. Søker logger inn på følgende side: https://attest.politi.no, med en av følgende påloggingsmuligheter: MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Følg anvisning på siden, velg «Frivillig organisasjon» både under Kategori og Formål. Legg ved den ferdig utfylte og signerte bekreftelse på formål dere har mottatt
  3. Søker mottar attest i posten, denne forevises Pål Sund eller en annen person i styret i Kattem Fotball. Kattem IL Fotballklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus