Sonekveld

Det spilles ikke seriespill i barnefotballen, men det arrangeres sonekvelder for jenter og gutter i alderen 6-10 år. Dette organiseres på samme måte som en turnering, der alle lag får spille 3-4 kamper pr sonekveld.

Kattem Fotball tilhører sone Trondheim Sør, som også består av lagene Heimdal, Kolstad, Tiller, Flatås, Romuslia, Sjetne, Leinstrand, Byneset og Klæbu. Det spilles 3 mot 3 i alderen 6-7 år og 5 mot 5 for 8-9 åringer.

Sonekvelder arrangeres på rundgang mellom disse klubbene i løpet av vår og høstsesongen. Kolstad Fotball sørger kampoppsett til alle sonekvelder. Kattem Fotball har en egen sonekveld-ansvarlig som lagledere fra våre lag kontakter, og gir beskjed hvor mange lag de ønsker å delta med på sonekvelder.

Informasjon om arrangører i de forskjellige klassene og kampoppsett vil blir gjort tilgjengelig på nettsidene til Kolstad Fotball

Når det er ditt lag sin tur til å arrangerer sonekveld, er det en del roller som betjenes av foreldre. Det er viktig at lagene setter seg inn i dette, i god tid før arrangementet, slik at sonekvelden blir godt gjennomført.

Roller i forbindelse med sonekveld

  • Kampverter, 1 stk pr bane
  • Parkeringsvakt, 2 stk
  • Speaker, 1-2 stk
  • Kiosk, 3-4 stk
  • Rigging/rydding av baner og søppel før og etter kampene

Alle kampverter og parkeringsvakter skal benytte egne gule vester som dere finner i blåbua.

Klubben stiller med dommere, slik at det trenger ikke arrangerende lag og tenke på. Ta kontakt med vår sonekveld-ansvarlig før dere skal arrangere sonekveld første gang, hvis dere ikke har erfaring fra dette fra tidligere.

Er det noe dere lurer på, kontakt Sol Hagen, post@solspringer.com som er klubbens kontaktperson for sonekvelder.

E-post

post@kattem-fotball.no

Adresse

Kattem IL Fotballklubb
Postboks 290, Heimdal
7474 Trondheim.

Besøksadresse:
Klubbhuset
Myrstadvegen 5
7080 Heimdal

Telefon

+47 485 00 440

Stor takk til våre sponsorer