Følgende personer er valgt inn i Kattem Fotball sitt styre for perioden 2022

Styreleder
Raymond Andreassen

Nestleder
Tommy Øverås

Styremedlemmer
Cathrine Reppe
Hanne Årbogen Dahl
Peder Gulbrandsen
Katrine Fjelldalselv

Varamedlemmer
Marianne Spakmo
Marita Loraas

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus