Følgende personer er valgt inn i Kattem Fotball sitt styre for perioden 2021

Styreleder
Frode Rømo : 982 91 149

Nestleder
Stener Skogmo : 909 32 209

Styremedlemmer
Veronica Rae-Svendsen
Bjørn Rasch
Raymond Andreassen
Cathrine Reppe

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus