Følgende personer er valgt inn i Kattem Fotball sitt styre for perioden 2019/2020

Styreleder
Frode Rømo : 982 91 149

Nestleder
Stener Skogmo : 909 32 209

Styremedlemmer
Veronica Rae Svendsen : 926 00 398
Marte Myre Linberg : 901 76 757
Per Erik Austberg : 934 63 683
Bjørn Rasch : 466 27 010

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus