Alle medlemmer i klubben kan søke om Inkluderingsmidler. Dette er midler vi har fått fra kommunen som skal gå til å hjelpe de som trenger ekstra støtte til nødvendig fotballutstyr, cuper og reisecuper. Det kan søkes om støtte på opp til 500 kr.

Søknad om midler kan sendes fortløpende til post@kattem-fotball.no

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus