Sportslig utvalg & mandat

Følgende personer sitter i Sportslig utvalg i Kattem IL Fotball

Leder
Raymond Andreassen

Øvrige medlemmer
Stig Einar Johansen
Tonje Grefstad
Torfinn Hansen
Johan Ansnes

Keepertrener
Jens Mandal

Dommeransvarlig
Stig E Johansen

Trenerveileder
Stig E Johansen

Sponsorutvalget
Torkil Munkhaugen
Jostein Jakobsen
Sol Hagen

Rekrutteringsgruppa
Marita Loraas
Tonje Grefstad
Cathrine Reppe

Huskomite
Katrine Fjelldalselv
Kathrine Svedahl

E-post

post@kattem-fotball.no

Adresse

Kattem IL Fotballklubb
Postboks 290, Heimdal
7474 Trondheim.

Besøksadresse:
Klubbhuset
Myrstadvegen 5
7080 Heimdal

Telefon

+47 485 00 440

Stor takk til våre sponsorer