Følgende personer sitter i Sportslig utvalg i Kattem IL Fotball

Leder
Raymond Andreassen

Øvrige medlemmer
Stig Einar Johansen
Tonje Grefstad
Torfinn Hansen

Sponsorutvalget
Knut Alstad
Torkil Munkhaugen
Jostein Jakobsen

Rekrutteringsgruppa
Marita Loraas
Tonje Grefstad
Cathrine Reppe

Huskomite
Katrine Fjelldalselv
Kathrine Svedahl

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus