Sportslig utvalg & mandat

Følgende personer sitter i Sportslig utvalg i Kattem IL Fotball

Leder
Raymond Andreassen

Øvrige medlemmer
Stig Einar Johansen
Tonje Grefstad
Torfinn Hansen

Sponsorutvalget
Knut Alstad
Torkil Munkhaugen
Jostein Jakobsen

Rekrutteringsgruppa
Marita Loraas
Tonje Grefstad
Cathrine Reppe

Huskomite
Katrine Fjelldalselv
Kathrine Svedahl

E-post

post@kattem-fotball.no

Adresse

Kattem IL Fotballklubb
Postboks 290, Heimdal
7474 Trondheim.

Besøksadresse:
Klubbhuset
Myrstadvegen 5
7080 Heimdal

Telefon

+47 485 00 440

Stor takk til våre sponsorer